Teknoloji Üretim Fabrikası

Ostim'in Kalbindeki Tasarım ve Üretim Merkezi

Ortak Kullanım Atölyesi ile Ostim'de bulunan girişimciler/firmalar başta olmak üzere Ankara Bölgesi’nde mevcut ve kurulması planlanan teknoloji tabanlı firmalara yönelik, prototip üretimi ve ar-ge çalışmalarına imkan sağlayacak alternatifli makine parkuru ve ofis şeklinde kullanabilecekleri alanları olan bir atölye oluşturulacaktır. Bununla birlikte makine satın almaya ihtiyaç duymadan tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinlikler, mentorluk, fikri mülkiyet gibi çeşitli hizmetler de “Kültivasyon Merkezi Hizmetleri” adı altında Ortak Kullanım Atölyesi’nde sunulacaktır.

İncele

Sıkça Sorulan Sorular

Ostim Teknopark'a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/firmalar başvurabilir.

 

 

Ana sayfamızda bulunan Ostim Teknopark Giriş Sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 

Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Hakem Heyeti tarafından yapılır.Hakem Heyeti belirlenirken biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşturmaktadır.

Hakemlerin görüşü çerçevesinde firma Teknokent’e kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir.

 

Ostim Teknopark'a yapılan başvuruların değerlendirilmesi için Hakem Heyeti ücreti ödenmektedir.

40 mden başlayan çeşitli büyüklüklerde ofislerimiz bulunmaktadır.

Ostim Teknopark'ta yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine  göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır.

Ostim Teknopark'ta yer almak isteyen firmalar randevu alarak bölgedeki boş ofis alanlarını, binaları ve çevreyi gezme imkanı bulabilirler.