Akademi-Endüstri İşbirliği
Üniversiteler, Kamu ve Özel sektör kurumları Sanayici ve Yatırımcılar için fırsatlar birarada. Üniversite- Sanayi ve sektör aktörleriyle yakın işbirliği için Ostim Teknopark...

Ortak üniversitelerin akademik bilgi birikimini sanayicilerle buluşturmak amacıyla yüksek/orta  yüksek teknoloji alanlarında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetinde bulunan girişimci ve yatırımcılar ile bilimsel araştırmaları ticarileştirmek isteyen akademisyenleri Ostim Teknopark’a davet ediyoruz...

 • Ostim Teknopark Danışma Kurulu desteğiyle dünya pazarına yönelik yüksek ve orta yüksek teknolojik ürün ve üretim stratejilerini belirlemek,
 • Test, analiz ve araştırma laboratuvarı ve mükemmeliyet merkezinden ayrıcalıklı yararlanmak,
 • Proje Pazarı, Proje Yarışması, Bitirme Tezleri Sergisi gibi platformlarda ortaya çıkan ürün ve fikirleri ekonomiye kazandırmak,
 • Üniversiteler ve Teknoloji Transfer Ofisleri marifetiyle teknoloji transferi ve ulusal –uluslararası işbirliği ağlarına kolay erişim ve üyelikleri sağlamak,
 • Fikri Mülkiyet Haklarının korunması ve tescil başvuru işlemlerini desteklemek.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK gibi kurum fonları için ortak proje geliştirmek,
 • Start-up/Akademisyenlerce kurulan firmalara Kuluçka desteği sağlamak,
 • Akademik bilgiye kolay erişim sağlamak,
 • Mezun öğrencilere istihdam, öğrencilere staj imkanı sunmak,
 • Teknoloji içeriği yüksek, ticarileştirme odaklı bilgi üretimi,
 • Sektör taraflarının buluşma noktası ve işbirliği ortamı,
 • Araştırmacı, girişimci ve yatırımcılar için yeni iş alanları ve yönelimler,
 • Finans, altyapı ve insan kaynaklarına kolay erişim.