Neden Teknopark?
Girişimciler, Üniversiteler ve yatırımcılar için bütün fırsatları birarada bulunduran Tematik Teknopark.

GİRİŞİMCİLER İÇİN

 

 • Benzer çalışmaları yapan firmalarla bir arada olma 
 • Kamu-özel sektör temsilcileriyle iletişim 
 • Dünyadaki gelişmeleri izleme
 • Sektörel literatüre ulaşma
 • Bu konuda çalışan tüm odaklarla buluşma

ÜNİVERSİTELER İÇİN

 • Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını yaygınlaştırma
 • Araştırmacıları girişimciliğe teşvik
 • Ar-Ge çalışmalarını sonuçlarını ticari ürünlere dönüştürme
 • Ar-Ge ile ilgili girişimci-sanayici ile buluşma
 • Öğrenciler için staj, mezunlar için iş  

YATIRIMCILAR İÇİN

 • Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yatırım yapma ve yenilikçi ürünlere ulaşma
 • Yapılacak yatırımların ticarileşme potansiyeli ve analizlerine ulaşma 
 • Ar-Ge yapan yenilikçi firmalarla biraraya gelme

FIRSATLARI…