Kurumsal Hizmetler
Geleceğin teknolojilerinde başarılı Ar-Ge ve inovasyon için sınırsız imkan...

Ostim Teknopark Hizmetleri

 1. Danışmanlık Hizmetleri: Kuruluş Danışmanlığı, İş Planları Hazırlama Desteği, Teknoloji Danışmanlığı, Mali Danışmanlık, Denetim, Hukuk Danışmanlığı, Muhasebe İşlemleri, Reklam ve Pazarlama Danışmanlığı.
 2. Sosyal Hizmetler: Sağlık Hizmetleri, Alışveriş Merkezi, Lokanta, Kafeterya, Spor Tesisler, Kreş ve Anaokulu.
 3. Teknik Hizmetler: Laboratuvar, Atölye, Kütüphane, Uluslar Arası Bilgi Ağlarına Erişim, Bilgisayar, Fotokopi, Telefon, Faks, Yazılım Paketleri, TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi, Veri Tabanı, Sekreterya Hizmetleri.

Ar-Ge Ofisleri

Yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlayan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yapılabileceği değişik ölçeklerde modern ve çevreye duyarlı çalışma ofisleri.

Üretim Atölyeleri

Bölgede Ar-Ge çalışması tamamlanan yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik standartlara uygun üretim atölyeleri.

Kuluçka Merkezi

İnovatif fikir ve yeni girişimlerin çeşitli destek ve teşvik avantajlarıyla beslenerek yenilikçilik ikliminin güçlendirildiği merkez.

 • Ortak iletişim, sekreter ve sosyal alan hizmetleri
 • Yerleşim alanları ihtiyacının uyarlanabildiği ve esnek olduğu alanlar
 • Yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetleri
 • Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

Teknoloji Transfer ve Ticarileştirme Merkezi

Kamu, özel sektör, finans kuruluşları, araştırma ve eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri gibi değişik paydaşlar arasında bilgi, deneyim, üretim, pazarlama ve fikri mülkiyet haklarının paylaşım süreçlerinin yönetildiği ofis.

 • Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
 • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
 • Proje geliştirme/yönetim hizmetleri
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri
 • Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri
 • Melek yatırımcı ve risk sermayesi gibi finans kaynaklarına erişim hizmetleri

Ortak Kullanım Atölyesi

Tüm beceri düzeyinden girişimci ve sanayicilerin fikirlerini geliştirmek ve bunları teoriden pratiğe geçerek gerçeklik haline getirmek için ihtiyaç duyacakları araç, gereç, eğitim ve diğer kaynaklara erişim imkanı sağlayan atölye ve prototip üretim stüdyosu.

Test, Analiz ve Araştırma Laboratuvarları

Üniversite ve sanayi işbirlikleriyle oluşturulan temiz teknoloji başta olmak üzere yüksek ve orta yüksek teknolojilerin geliştirilmesine yönelik test, analiz ve araştırma laboratuvarı.

Kümelenme Merkezi

Bölgede öne çıkan sektörlerin oluşturduğu kümeler arasında işbirliği imkanlarının araştırılacağı ve ortak projelerin geliştirileceği ortak platform.

Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Ostim Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra OSTİM OSB ve çevresinde yer alan yaklaşık 17.500 işletmenin ihtiyaç duyduğu üretim modellemesi yöntemiyle belirlenen danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verildiği merkez.

Farkındalık ve Bilgilendirme Merkezi

Toplumun temiz teknoloji konusunda farkındalığın sağlanması ve bilgi edinmesi amacıyla kurulan; üniversite, araştırma merkezleri, kamu, sivil toplum kuruluşları gibi bilgi kaynaklarıyla entegre çalışan; başvuran kişi kurumun ihtiyaç ve taleplerine göre işbirliği ağlarını kullanan ve tarafları buluşturan; ürün, prototip ve örnek uygulamaların yer aldığı merkez.

TSE Enerji Teknolojileri ve Kalibrasyon Laboratuvarı

Bölgede Türk Standartları Enstitüsü Elektroteknik ve Makine Laboratuvarları Grup Başkanlığı’na ait Enerji Teknolojileri Laboratuvarı hizmet vermektedir. TSE ile imzalanan protokol uyarınca Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketler TSE Enerji Teknolojileri ve Kalibrasyon Laboratuvarından ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir.

 • Termal güneş enerjisi kollektör test ve deneyleri
 • Fotovoltaik (pv) modül test ve deneyleri
 • Rulman, metal baca, gaz yakan cihaz test ve deneyleri
 • Her türlü kalibrasyon hizmetleri


Konuyla İlgili Diğer Görseller