Ostim Teknopark Misyon ve Vizyonu

MİSYON

Ülkemizin gelişmişlik seviyesine katkı sağlamak amacıyla yüksek/ileri teknolojiler alanında inovasyon kültürünün gelişmesini teşvik edici,  yaratıcılık ve girişimcilik alanında önemli projelerin ekonomiye kazandırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak sektörler arasında sinerjinin oluşması için uygun bir platform oluşturmak.

 

VİZYON

Yenilenebilir enerji ve çevre alanında nitelikli ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek, bölgesel kalkınma ve istihdama katkı sağlamak, girişimci/şirketlerin teknoloji transferi ile uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırmak ve Bölgede geliştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazar payının artırılmasına yönelik olarak mekanizmalar geliştirmektir.