Ostim Teknopark Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI

  1. Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
  2. Çankaya Üniversitesi
  3. Hacettepe Üniversitesi
  4. OSTİM Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi A.Ş
  5. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği
  6. Atılım Üniversitesi
  7. Başkent Üniversitesi
  8. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  9. Ankara Üniversitesi