Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Ostim Teknopark’ın Temiz Teknoloji Projesine Doğrudan Faaliyet Desteği…
OSTİM OSB alanı içinde faaliyete geçen Ostim Teknopark tarafından Ankara Kalkınma Ajansı’na “İleri Teknolojiye Dayalı Ürünlere Yönelik Faaliyetlerde Ostim Teknopark’ın Temiz Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemindeki Yeri” adı ile verilen proje, destek kapsamına alındı.

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenen projenin imza töreni Ankara Kalkınma Ajansı’nda 21.01.2016 tarihinde düzenlendi.

 

İmza törenine, Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna, Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile Program Yönetimi Birimi Başkanı Zekai Efeoğlu katılarak birlikte imzaladılar.

 

Proje ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Ankara ve ülke genelinde temiz teknoloji alanında üretim farkındalığının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilerek ekosistemin geliştirilmesi amaçlanıyor.

 

Dünyaya temiz teknoloji ihraç etme amacıyla yola çıkmış olan Ostim Teknopark, proje ile Ankara'ya ve ülkeye sağlayacağı katma değeri ortaya koymak ve uygun stratejik planın hazırlanması için yola çıkmıştır. Bu çalışmayla özelinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin, genelinde Ankara’nın, temiz teknolojiler alanında rekabetçi ve yenilikçi bir merkez üs haline gelmesi planlanmaktadır.

 

Projenin hedef grubu Ankara'da faaliyet gösteren inovasyon ve ar-ge faaliyetlerini ön plana çıkarmayı planlayan ve temiz teknolojiler konusunda çalışan ya da çalışmaya hevesli firmalar oluşturmaktadır.

 

Proje ile Ankara bölgesinde faaliyet gösteren ve yüksek teknoloji üreten firmalar, bu firmalara hizmet ve tedarik desteği sağlayan kuruluşlar, organize sanayi bölgesi ve OSTİM Teknopark A.Ş.’de ortaklığı bulunan 6 üniversite projenin yaralanıcılarını oluşturmaktadır. Üniversiteler arasında Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bulunmaktadır.

 

Yapılacak stratejik araştırma, ekosistemdeki firmaların yüksek teknoloji içeren ürün ve hizmetlerin üretilmesi süreçlerinde, Ostim Teknopark A.Ş.’nin ve ortak üniversitelerin yetkinliklerini ne derecede kullanabileceğini ve Ankara’da temiz teknolojiler üzerine inovasyon katma değerinin hangi kapsamda üretileceğine ilişkin bilgi verecektir.

 

Projenin uzun ve kısa vadede pek çok olumlu sonucu olacaktır. Öncelikli enerji olmak üzere temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren kamu, üniversite, sanayici, yatırımcı işbirliğinin güçlendirilmesi için alt yapı sağlanmış olacaktır. Ayrıca proje temiz üretimle ilgili teknolojilerinin ulusal koşullarda gelişmesine katkıda bulunacak politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra ülkemizde temiz teknolojiler alanında yapılan ar-ge çalışmalarının arttırılmasına katkı sağlanması beklenen sonuçlar arasında yer almaktadır. Temiz teknolojilerin yerli üretim payının arttırılması beklenirken, temiz teknolojiler alanında nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayarak yurt dışına beyin göçünü engellemek beklenen diğer çıktılar olacaktır. Son olarak beklenen en önemli sonuçlardan biri üniversitelerdeki temiz teknoloji alanındaki akademik bilgileri teknolojik ürünlere dönüştürerek ticarileştirmek ve teknoloji transferine destek olmaktır.Konuyla İlgili Diğer Görseller

Duyurular