Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 29.03.2016 Tarihli 2015 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 2015 Yılı 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı Ostim OSB Eğitim ve Seminer Salonunda gerçekleşti. Bakanlık temsilcisi Ekrem YILDIZ ’ın ve %100 (Yüzde Yüz) katılım ile Şirket Ortaklarının hazır bulundukları toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.

Toplantıda, 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Hesapları ve Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmüş 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.

 

Toplantıda şimdiden önemli mesafeler kat eden Ostim Teknopark’ın çalışmalarının başarı ile devam etmesi dilek ve temennilerinde bulunulmuştur.

 

GÜNDEM

  • Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,
  • Divan heyetinin seçimi, Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
  • 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,
  • 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının genel kurula arzı ve kabulü,
  • 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  • 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
  • 2016 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının görüşülmesi,
  • Dilek ve temenniler, kapanış. 


Konuyla İlgili Diğer Görseller