Ostim Teknopark Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması
Ostim Teknopark Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen ‘Ostim Teknopark Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması’ için sözleşme imzalandı.

 

‘Ostim Teknopark Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması’ için 26 Ocak 2017 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı’nda imzalar atıldı. Sözleşme, Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş adına Genel Müdür Derya Çağlar tarafından imzalandı. Çalışma ile Ostim Teknopark bünyesinde kurulması planlanan ‘Ortak Kullanım Atölyesi’ne ait fizibilite çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler; ortak kullanım atölyesinde bulunması gereken OSTİM üretim ekosistemini tamamlayacak ve zenginleştirecek makinelerin belirlenmesi, bu makine ve atölyelerin mekanda en uygun ve verimli kullanımın sağlanacağı tesis yerleşim planının hazırlanması ve girişimcilere özel kültivasyon merkezi hizmetinin verilmesi, ortak kullanım atölyesinin optimal (verimli ve maliyet etkin) kullanılması için gerekli olan işletme modelinin belirlenmesi ve makine, tesis yerleşimi ve işletme modeli belirlendikten sonra bunlar için gereken sabit ve değişken maliyetlerin belirlenmesi şeklinde sıralanıyor.