Teknoloji Üretim Atölyesi

Ostim'in Kalbindeki Tasarım ve Üretim Merkezi

Teknoloji Üretim Atölyesi ile Ostim'de bulunan girişimciler/firmalar başta olmak üzere Ankara Bölgesi’nde mevcut ve kurulması planlanan teknoloji tabanlı firmalara yönelik, prototip üretimi ve ar-ge çalışmalarına imkan sağlayacak alternatifli makine parkuru ve ofis şeklinde kullanabilecekleri alanları olan bir merkez oluşturulacaktır. Bununla birlikte makine satın almaya ihtiyaç duymadan tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinlikler, mentorluk, fikri mülkiyet gibi çeşitli hizmetler de “Kültivasyon Hizmetleri” adı altında Teknoloji Üretim Atölyesi’nde sunulacaktır.

İncele
Personel Sayısı
200
Proje Sayısı
70
Toplam Firma Sayısı
54
Toplam Kuluçka
34

Sıkça Sorulan Sorular

Ostim Teknopark'a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/firmalar başvurabilir.

 

 

Ana sayfamızın sağ üst köşesinde bulunan Ostim Teknopark Portal Girişi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 

Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Hakem Heyeti tarafından yapılır. Hakem Heyeti biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

Hakemlerin görüşü çerçevesinde firma Teknokpark'a kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir.

Ostim Teknopark başvurularında firmalardan 1500 TL + KDV başvuru ücreti alınmaktadır.

40 mden başlayan çeşitli büyüklüklerde ofislerimiz bulunmaktadır. Ayrıca  900 me varan üretim atölyelerimiz de bulunmaktadır.

Ostim Teknopark'ta yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar, bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Bunun dışında Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurmak gibi yükümlülükleri vardır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması” gerekir.

Ostim Teknopark'ta yer almak isteyen firmalar randevu alarak bölgedeki boş ofis alanlarını, binaları ve çevreyi gezme imkanı bulabilirler.