HAKKIMIZDA

Tarihçe

 

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 17 Ocak 2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesine dayanarak kurulmuştur. Bu önemli adım, 5 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4 Nisan 2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle resmileşmiştir.


Ostim Ekopark'ın etkin bir şekilde yönetilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 3 Mart 2015 tarihli 8770 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek tescil edilmiştir.


Bölgenin büyümesi ve gelişmesi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı, 4 Haziran 2018 tarihli ve 2018/11889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi olarak ilan edilmiştir. Bu karar, 25 Haziran 2018 tarihli 30459 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıca, Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi binasının Yapı Kullanım İzni 2 Mart 2018 tarihinde alınmıştır.

Kasım 2018’de imzaladığı ilk kira sözleşmesi ile Ostim Teknopark resmi olarak faaliyetlerine başlamış ve bu tarihten itibaren bölge, teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında önemli bir merkez konumuna erişmiştir. 


22 Kasım 2022’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak faaliyete geçen OFİM Bölge Dışı Kuluçka Merkezi ile birlikte Ostim Teknopark, etki alanını genişletmiş ve bölge dışı kuluçka merkezine sahip önemli teknoparklardan biri olmuştur. 

 

Ostim Teknopark: Endüstriye Açılan Kapı

 

Ankara’da sahip olduğu merkezi konum ile Ar-Ge, yazılım, tasarım ve inovasyon alanlarına odaklanmış, sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen Ostim Teknopark, firmalarına sunduğu sinerji ortamıyla iş birliği içerisinde çalışma fırsatları sunarken, kümelenme çalışmalarını da teşvik etmektedir.

Üniversite iş birlikleri 
Ostim Teknopark, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile sahip olduğu ortaklıklar sayesinde üniversite ve sanayi arasında iş birliği ve nitelikli çalışmaları desteklemektedir.

 

PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi
Ostim Teknopark Turuncu Bina'da yer alan PROTA, KOBİ'lerden girişimcilere, tasarımcılardan öğrencilere kadar tüm teknoloji ekosisteminin prototip üretimine ve Ar-Ge çalışmalarına olanak sağlamaktadır. PROTA zengin makine parkuru, eğitimler ve mentorluk desteği ile teknoloji odaklı üretim kültürünü teşvik etmektedir.

Geniş Kuluçka Alanları
Sahip olduğu dört yerleşkesinde 180 aktif Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan Ostim Teknopark içerisinde bulunduğu OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların ve girişimlerin kuluçka dönemlerini destekleyerek bölgenin ve ülkenin teknoloji ekosisteminin büyümesine katkı sağlamaktadır. 

 

 

 

INNO:14 Hızlandırma Merkezi 
Ostim Teknopark, INNO:14 Hızlandırma Merkezi ile firmaların Ar-Ge çalışmalarını daha verimli bir şekilde yürütmelerine destek olmaktadır. INNO:14 ile firmalara, eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra her sektör ve iş hacmine uygun destekler sağlayan Ostim Teknopark, firmalara iş geliştirme destekleri sağlamaktadır.  

Ostim Teknopark, teknolojinin hızla gelişen dünyasına ayak uyduran projeler geliştirmenin yanı sıra, teknoloji üretimi yapan ekosistem firmalarının ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmaları oluşturmayı ve paydaşlarının tüm aşamalarda yanında olmayı amaçlamaktadır. 

Ostim Teknopark, ölçeği fark etmeksizin bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç ve taleplerini her aşamada desteklemektedir.

Detaylı bilgi almak için iletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.