SIKÇA SORULAN SORULAR

Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek isteyen, yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkanlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ ler, KOSGEB’in TEKMER’lerinde büyüyen firmalar, Ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilir.

Ostim Teknopark'a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/firmalar başvurabilir.

Web sitemizde sağ üst köşede yer alan Ostim Teknopark Portal Girişi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Ostim Teknopark'a yapılan proje başvurularından ücret alınmaktadır. Ücret miktarı belirli kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Hakem Heyeti tarafından yapılır. Hakem Heyeti biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. 

Hakemlerin görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulunca ilgili yasa hükümlerine göre karara bağlanır ve karar yazılı olarak firmalara bildirilir. Firma Teknokpark'a kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir.

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman akademisyen ve sektör uzmanlarından oluşmaktadır.

Değerlendirme sürecinde Hakemler ve Değerlendirme Kurulu, firmaların yapısını, projelerinin Ar-Ge niteliklerini ve inovatif yönlerini, Ar-Ge/Tasarım projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini, ticarileşme potansiyelini, firmanın Ostim Teknopark’da gerçekleştirmeyi planladığı işbirliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine katkılarını, firmanın Teknopark’ta bulunacağı süre için hedeflediği finans ve Ar-Ge projeksiyonlarını ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadırlar.

40 m2 den başlayan çeşitli büyüklüklerde ofislerimiz bulunmaktadır. Ayrıca 900 m2 e varan üretim atölyelerimiz de bulunmaktadır.

Kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra ve ayrıldığında teslim aldığı şekilde ofisi geri teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Yönetici Şirketi'e proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Evet, firmanızı kurmadan da Ostim Teknopark'a başvuruda bulunabilirsiniz.

Akademisyenlerin başvuru sürecini tamamlayabilmesi için bağlı bulundukları üniversitelerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvurusu uygun görülmeyen girişimcilerin/firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Ostim Teknopark'ta yer almaya hak kazanan ve 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar, bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Bunun dışında firmaların, Yönetici Şirket ve/veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik olarak faaliyet formlarını doldurmak gibi başlıca yükümlülükleri vardır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması” gerekir.