Üniversiteler

Üniversiteler İle İş Birliği

Ankara'nın en merkezi Teknopark'ı olan Ar-Ge, yazılım, tasarım ve İnovasyon aktivitelerinin de odak noktası olmayı hedefleyen Ostim Teknopark 7 üniversite ortağı; Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin sağlayacağı akademik birikim ile Ar-Ge firmaları arasındaki sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Aynı zamanda 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulması TBMM tarafından kabul edilen OSTİM Teknik Üniversitesi, bölgeye çok büyük bir değer daha kazandıracaktır. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bölgeye getirdiği dinamizm, Ostim Teknopark ve ortak üniversiteler arasındaki teknoloji geliştirme ağını daha da güçlendirmektedir.

Çankaya Üniversitesi Çankaya TTO ofisi, Başkent Üniversitesi BUBİTTO, Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO ofisleri ile Ostim Teknopark Yönetici Şirketi arasında protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde;

 1. Taraflar ihtiyaçlara yönelik olarak ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecektir.
 2. Uzmanlık alanlarına göre Taraflar arasında karşılaştırma (benchmarking) yapılabilecek ve örnek uygulamalar yerinde incelenebilecektir.
 3. Müşterek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek programlarda Taraflar bünyelerinde bulundurdukları konferans, toplantı vb. alanlarını mutabakata vararak tahsis edebileceklerdir.
 4. Taraflarca ihtiyaç duyulması halinde iş dünyası veri tabanı, akademisyen, uzman veri tabanlarında karşılıklı kontrollü erişim imkânları sunabileceklerdir.
 5. Taraflarca ihtiyaç duyulması halinde Bölgelerinden gelen taleplere uygun olarak diğer Taraf ile iletişimde bulunabileceklerdir.
 6. Taraflar ortak proje başvurusunda bulunabileceklerdir.
 7. Taraflarca ihtiyaç olması halinde diğer Tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilecektir.
 8. Protokol süresince Taraflara ait sosyal medya araçlarından iş birliği bünyesinde yapılacak ortak faaliyetlerin duyurusunun yapılması sağlanacaktır.
 9. Taraflar üniversite sanayi iş birliğine dayalı, proje faaliyetleri, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet hakları, teknogirişimcilik ve şirket kurma (startup/spinoff) konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecektir.
 10. Taraflar üniversite sanayi işbirliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb. çeşitli etkinlik faaliyetlerini ortak olarak düzenleyebileceklerdir.
 11. Teknogirişimciliğin geliştirilmesine yönelik karşılıklı olarak kaynaklardan (mentor, eğitmen, akademik eşleştirme vb.), iş bağlantılarından ve teknopark hizmetlerinden yararlandırma hizmetini verebileceklerdir.